پای هیوا در اعتراضات به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در سنندج به ضرب گلوله جنگی آسیب دید و هموراه نیاز به عمل دارد. 

برای انجام آخرین عمل پای هیوا به مبلغ ۱۵ میلیون تومان احتیاج بود که با حمایت دوستی از کشور استرالیا این مبلغ تهیه و پرداخت شد. 

هزینه بیمارستان ۱۰ میلیون تومان بود که مبلغ ۷ میلیون ۵۰۰ هزار تومان آن باید توسط بیمار پرداخت می شد و مابقی را بیمه درمانی پرداخت کرد. 

همچنین مبلغ ۱ میلیون ۲۰ هزار تومان هزینه تهیه داروها شد که بصورت آزاد پرداخت شد. 

هزینه رفت برای رفتن و برگشت به بیمارستان  ۳۰۰ هزار تومان شد. 

باقی مبلغ بابت کمک هزینه برای زندگی، در شرایطی که ایشان در حال حاضر امکان کار کردن را ندارد به خانواده جهت تامین هزینه های جاری کمک نقدی شد.

پیمایش به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟