توجه

هزینه های مورد نیاز جهت حمایت از این خانواده تامین شد و اینجا می توانید روند پیش رفت کار را مطالعه و مشاهده کنید.

فراخوان : 

متاسفانه خانه یکی از زندانیان سیاسی اهل سیستان و بلوچستان تخریب شده و. در حالی که نان آور خانواده در زندان است، زن و فرزند ایشان در چادر زندگی می کنند.
برای بازسازی منزل و همچنین کمی کمک هزینه زندگی مبلغی حدود ۷ میلیون تومان مورد نیاز است که با توجه به نرخ روز یورو با جمع کردن ۱۴۵ یورو می توانیم از خانواده هم رزم دربند خود حمایت کنیم.
از شما درخواست می کنیم تا در راستای کمک به خانواده این زندانی مارا یاری کنید.

گزارش کار : 

روز شنبه ۴ فوریه باخبر شدیم که منزل یکی از هم رزمان دربند بلوچستانی تخریب شده و همسر و فرزند ایشان در چادر زندگی می کنند.

دوستان ما اقدامات لازم جهت اسکان موقت این خانواده در یک اتاق بصورت موقت را فراهم کردند و از یکشنبه این خانواده تا زمان بازسازی کامل منزلشان در یک اتاقی که در اختیارشان قرار گرفته زندگی می کنند.

برآورد های لازم جهت بازسازی منزل نشان میداد که به مبلغی معادل ۷ میلیون تومان احتیاج است.

خوشبختانه یکی از دوستان از کشور آلمان پس از مشاهده فراخوان ما، مبلغ ۲۰۰ یورو به حساب انجمن فعالیت برای حقوق بشر واریز کردن که با توجه به نرخ یورو معادل (۸ میلیون ۹۰۰ هزارتومان) در ایران به حساب فعالین ما واریز شد و با این پول توانستیم یک بخاری و کپسول گاز جهت گرم کردن اتاقی که خانواده در حال حاظر در آن اسکان دارند به ارزش ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تهیه کنیم.

همچنین مبلغ ۴ میلیون ۱۰۰ هزار تومان برای تهیه بلوک و سیمان تهیه شده واریز شد.

مبلغی هم برای گذران زندگی به خانواده هدیه شد و مبلغ ۳ میلیون تومان نیز برای هزینه کارگر و همچنین تهیه برخی لوازم منزل که خراب شده اند کنار گذاشته ایم.

روز دوشنبه 6 فوریه دیوارچینی منزل آغاز شد و امید است تا یک الی دو روز آینده به پایان برسد.

پیمایش به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟