دوستی تماس گرفت و گفت: خانواده افغانستانی رو در تهران می شناسه که مادر خانواده با کارگری در خانه های مردم هزینه زندگیشان را تامین می کند.
پسر ۱۵ ساله این خانواده متاسفانه بیمار شده و نیاز به عمل جراحی دارد.
از آنجا که این خانواده بیمه ندارند، تمامی هزینه های بیمارستان باید بصورت آزاد پرداخت شود و مبلغ مورد نیاز برای عمل و بستری در بیمارستان ۱۵ میلیون تومان می باشد.
همچنین در نظرداریم تا درصورت امکان مبلغ ۵ میلیون تومان به خانواده کمک نقدی جداگانه ای بکنیم تا در زمانی که پسر در بیمارستان و سپس در خانه بستری است و مادر کمتر امکان کارکردن را دارد، خانواده از نظر مالی با مشکل روبرو نشوند.

مبلغ مورد نیاز 20 میلیون تومان است.

با حمایت خیرین عزیز مبلغ مورد نیاز فراهم و به ایران ارسال شد که خوشبختانه بیمارستان رازی مبلغ ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان به این خانواده تخفیف داد و در نهایت مبلغ ۹ میلیون ۴۴۸ هزار تومان برای بستری و عمل جراحی دریافت کرد.
از طرفی یکی از خیرین داخل کشور قبول کرد که در یک ماه آینده از این خانواده حمایت مالی کند. 

در نهایت مبلغ مورد نیاز برای عمل و بستری در بیمازستان واریز و باقی پول جمع آوری شده با رضایت خیرین برای کمک به خانواده های نیازمند به مناطق محروم داخل کشور ارسال شد.

پیمایش به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟